Techninė dokumentacija

Išvados-rekomendacijos:

Atsižvelgiant į dūmtraukių (kaminų) apžiūrų rezultatus, daromos išvados apie jų remonto reikalingumą ir remonto darbų apimtis. Siūlome technologinius sprendinius būtinus prailginti dūmtraukių eksplotacijos trukmę.

 

Techniniai pasai:

Mūsų įmonės kvalifikuoti specialistai ruošia kaminų pasus.

Dūmtraukio (kamino) techninis pasas, dūmtraukio (kamino) naudojimo ir priežiūros žurnalas yra įmonės griežtos apsakaitos dokumentai. Duomenys apie dūmtraukį ir jo konstrukcijas, apžiūrų ir inžinerinių tyrimų vykdymą, avarijas ir dūmtraukio pažeidimus bei žinios apie atliktus dūmtraukio remontus, rekonstrukcijas ir modernizacijas kaupiami dūmtraukio pase, o apie jų eksploatacijos sąlygas ir faktinius režimus – dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnale.