Kretingos vandens bokšto ekspertizė

UAB „Aukstata“ atliko vandens bokšto konstrukcijų būklės ekspertizę Kretingoje. Dėl ūmėjančių nusidėvėjimo požymių šiam 49-ių metrų aukščio vandens bokštui buvo reikalinga išsami, profesionali apžiūra ir būklės bei defektų analizė. „Aukstata“ komanda buvo pakviesta atlikti statinio techninio stovio įvertinimą ir patikrinti, ar bokšto būklė atitinka esminius statinio reikalavimus.

APŽIŪRA

Mūsų ekspertai pirmiausia atliko bokšto vizualinę neardomąją vidaus bei išorės apžiūrą su fotofiksacija, skiriant ypatingą dėmesį charakterinių pažaidų užfiksavimui. Komanda įvertino metalinių konstrukcijų (lipynių, vandentiekio sistemos) bei atviros armatūros korozijos laipsnį. Statinio betoninis kamienas buvo išsamiai ištirtas, nustatant:

  • armatūros apsauginio betono sluoksnio gniuždomąjį stiprį (neardomuoju būdu);
  • armatūros apsauginio betono sluoksnio storį, armatūros žingsnį ir diametrą;
  • armatūros apsauginio betono sluoksnio karbonizacijos gylį;
  • konstruktyvo susidėvėjimo lygmenį (ardomuoju būdu), statinio likutinę vertę.

Ekspertizės metu buvo pasitelkti įvairūs prietaisai ir technologijos: 3D lazerinis skeneris, šmidto plaktukas, ultragarsinis armatūros detektorius ir kt. Siekiant saugios objekto eksploatacijos užtikrinimo, ekspertizė atlikta vadovaujantis Lietuvos įstatymais ir statybos techniniais reglamentais.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Remdamasi surinktais duomenimis ir pastebėtais defektais, „Aukstata“ ekspertų komanda nustatė, kad statinio techninė būklė tenkina ne visus reikalavimus. Keletas trūkumų, pastebėtų vandens bokšto ekspertizės metu, pavyzdžiai:

  • apsauginio betono sluoksnis vietomis įtrūkęs, ne visur buvo pakankamas jo storis, kas lėmė stipresnį nei įprastai armatūros rūdijimą;
  • rezervuaro išorės denginio danga pažeista ir yranti;
  • rezervuaras nėra tinkamai funkcionuojantis;
  • aptikti intensyvios korozijos požymiai įvairiose metalinėse konstrukcijose.

Išanalizavę ekspertizės metu surinktus duomenis, mūsų įmonės inžinieriai parengė išsamią ataskaitą su nuotraukomis, bandymų aprašais, rezultatais ir rekomendacijomis. Užsakovui pateikta rekomendacija nedelsiant atlikti rezervuaro dangos kapitalinį remontą ir personalo judėjimo konstrukcijų remontą. Siekiant toliau saugiai eksploatuoti ir sumažinti ardančiųjų klimatinių (drėgmės, lietaus, vėjo, žaibo, saulės radiacijos) ir eksploatacinių (kondensatų, vandens įgerties) faktorių poveikių gelžbetoniniam įtaką vandens bokštui ir jo konstrukcijoms, „Aukstata“ pateikė priežiūros ir remonto darbų rekomendacijas (pavyzdžiui, pašalinti susidėvėjusią hidroizoliacinę dangą ir įrengti naują, atvirą armatūrą tinkamai apsaugoti nuo korozijos, atlikti betono atstatymą remontiniu skiediniu ir padengti elastinga danga, metalines konstrukcijas padengti antikorozine danga).

„Aukstata“ specialistai didžiuojasi ilgamete patirtimi atliekant aukštuminių ir kitų pramoninių objektų ekspertizes. Esame šios srities lyderiai ir galime padėti užsakovams atsakingos vandens bokštų priežiūros klausimais. Tinkamai bei laiku pasirūpinus vandens bokšto būkle galima prailginti jo eksploatacijos laikotarpį ir užkirsti kelią nelaimėms ateityje.