Ekspertavimas

Siūlome ekspertavimo paslaugas įvairios paskirties ir pobūdžio objektams: kultūros paveldo statiniams, dūmtraukiams ir kitiems energetikos statiniams, gyvenamiesiems bei komerciniams pastatams ir kita. Pasitelkdami moderniomis technologijomis, išsamiai įvertinsime jūsų objekto būklę, tvarumą, kokybę ir ilgaamžiškumą. Mūsų įmonės kvalifikuoti komandos ekspertai pilnai įvykdys ekspertavimo darbus, nuo apžiūros iki ataskaitų paruošimo ir be papildomų tarpininkų.

Šios veiklos metu yra atliekamas atitikimas pagrindiniams statinio reikalavimams:

  • Gaisrinė sauga;
  • Mechaninis patvarumas;
  • Higiena / Sveikata / Aplinkos apsauga;
  • Naudojimo sauga;
  • Apsauga nuo triukšmo (jei aktualu);
  • Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

Statinių ir jų konstrukcijų ekspertizės tikslas yra nustatyti statinio atitiktį įvardytiems reikalavimams, o atpažinus reikalavimų pažeidimus, juos detalizuoti. Šis tyrimas ir jo apžiūros, matavimų ir bandymų metodai yra atitinkamai pritaikomi kiekvienam individualiam statiniui ir jo dalims.

Paprastai ekspertizę pradedame išnagrinėdami statinio projektinę, kadastrinių matavimų ir techninės priežiūros dokumentaciją. Tuomet detaliai apžiūrime statinį, jo konstrukcinę schemą, išplanavimą ir kitus aktualius komponentus. Ekspertavimo metu su reikiamais įrankiais bei instrumentais išmatuojame laikančiųjų konstrukcijų deformacijas, patikriname konstrukcijų ryšių bei jų tvirtinimo detalių kokybę, nustatome esamų pastatų nuosėdžius, atliekame bandymus ir kita.

Atlikus apžiūrą ir tyrimus, parengiame detalią ekspertizės ataskaitą pagal STR 1.07.03:2017 reikalavimus. Paprastai į ją įeina trumpas statinio ir jo dalių techninės būklės aprašymas ir bendrieji statinio rodikliai; tyrimų, matavimų ir bandymų rezultatai; nustatytų defektų fotonuotraukos, aprašymai, pažeidimų priežastys bei pasekmės; ir privalomos ekspertizės išvados bei rekomendacijos statinio būklei gerinti.

Garantuojame objektyvų paslaugų vykdymą, dėmesingą bendradarbiavimą ir aukščiausius darbo kokybės standartus. Mūsų ilgalaikė praktika ir patirtis ekspertavimo srityje mums leido iki smulkmenų pažinti plačios įvairovės objektus bei situacijas, todėl galime ekspertizę atlikti itin efektyviai, palengvinant jums jūsų statinio eksploataciją.