Šventosios vandens bokšto ekspertizė

UAB „Aukstata“ atliko vandens bokšto konstrukcijų būklės ekspertizę Šventojoje. Šis 46 m. aukščio kultūrinės reikšmės vandens bokštas kurį laiką nebuvo profesionaliai vertintas, o vis aiškiau matomi nusidėvėjimo požymiai didino poreikį išsamiai statinio apžiūrai ir būklės bei defektų analizei. UAB „Aukstata“ komanda vyko statinį įvertinti ir patikrinti, ar bokšto būklė atitinka pagrindinius statinio reikalavimus.

APŽIŪRA

Mūsų ekspertai atliko bokšto vizualinę neardomąją ir ardomąją vidaus bei išorės apžiūrą su fotofiksacija, skirdami ypatingą dėmesį charakterinių pažaidų fiksavimui. Komanda įvertino metalinių konstrukcijų (lipynių, vandentiekio sistemos) bei atviros armatūros korozijos laipsnį. Statinio betoninis kamienas buvo išsamiai ištirtas, nustatant:

  • armatūros apsauginio betono sluoksnio gniuždomąjį stiprį (neardomuoju būdu);
  • armatūros apsauginio betono sluoksnio storį, armatūros žingsnį ir diametrą;
  • armatūros apsauginio betono sluoksnio karbonizacijos gylį;
  • konstruktyvo susidėvėjimo lygmenį (ardomuoju būdu), statinio likutinę vertę.

Ekspertizės metu buvo pasitelkti įvairūs prietaisai ir technologijos: 3D lazerinis skeneris, šmidto plaktukas, ultragarsinis armatūros detektorius ir kt. Siekiant saugios objekto eksploatacijos užtikrinimo, ekspertizė atlikta vadovaujantis Lietuvos įstatymais ir statybos techniniais reglamentais. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Remdamasi surinktais duomenimis, pastebėtais defektais, UAB „Aukstata“ ekspertų komanda nustatė, kad statinio techninė būklė tenkina ne visus reikalavimus. Keletas trūkumų, pastebėtų vandens bokšto ekspertizės metu, pavyzdžiai:

  • ne visur buvo pakankamas apsauginio betono sluoksnio storis, kas lėmė stipresnį nei įprastai armatūros rūdijimą;
  • pažeistas rezervuaro vidinis dugnas;
  • intensyvios korozijos požymiai įvairiose metalinėse konstrukcijose.

Išanalizavę ekspertizės metu surinktus duomenis, mūsų įmonės inžinieriai parengė išsamią ataskaitą su nuotraukomis, bandymų aprašais, rezultatais ir rekomendacijomis. Užsakovui pateikta rekomendacija nedelsiant pašalinti atsisluoksniavusį, byrantį armatūros apsauginį betono sluoksnį, siekiant užtikrinti saugumą bokšto aplinkoje. Saugiai bokšto eksploatacijai ir ardančiųjų klimatinių bei eksploatacinių faktorių poveikių įtakos vandens bokštui ir jo konstrukcijoms sumažinimui UAB  „Aukstata“ pateikė priežiūros ir remonto darbų rekomendacijas (pavyzdžiui, atvirą armatūrą tinkamai apsaugoti nuo korozijos, atlikti betono atstatymą tiek išorėje, tiek viduje, metalines konstrukcijas padengti antikorozine danga, visiškai susidėvėjusį metalą pakeisti nauju).

UAB „Aukstata“ specialistai didžiuojasi ilgamete patirtimi atliekant aukštuminių ir kitų pramoninių objektų ekspertizes. Esame šios srities lyderiai ir galime padėti užsakovams atsakingos vandens bokštų priežiūros klausimais. Tinkamai bei laiku pasirūpinus vandens bokšto būkle galima prailginti jo eksploatacijos laikotarpį ir užkirsti kelią nelaimėms ateityje.