Dūmtraukiai

„Aukstata“ buvo įkurta 2003 metais su tikslu siūlyti aukštybinių darbų paslaugas. Pagrindinės sritys – statybos ir remonto darbai aukštalipių sąlygomis ir pramoninių dūmtraukių (kaminų) remontas. Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos atestuoti darbuotojai, turintys 20 – 30 metų darbo stažą. Aukštalipių darbams atlikti įmonė yra pilnai apsirūpinusi reikiama įranga ir įrankiais (spec. alpinistų įranga, pakabinami lopšiai, pakabinamos darbinės aikštelės, mechaniniai ir el. keltuvai ir t.t.).

Atliekame visus darbus, susijusius su dūmtraukių eksploatacija, pradedant nuo dūmtraukių specialiųjų apžiūrų techninės dokumentacijos paruošimo ir baigiant vidinių bei išorinių dūmtraukių paviršių antikoroziniu bei hidroizoliaciniu padengimu, metalo konstrukcijų remontu ir antikoroziniu padengimu, signalinio apšvietimo ir žaibosaugos įrenginių gamyba ir montavimu, apžvalgos aikštelių ir suveržiamųjų žiedų gamyba ir montavimu, o taip pat dūmtraukio nugriovimu ir atstatymu.

PASLAUGOS

DŪMTRAUKIŲ APŽIŪROS

Sezoninės apžiūros

Sezoninės dūmtraukių, kitaip vadinamų kaminų, apžiūros atliekamos prisitaikant prie visos įmonės statinių sezoninių apžiūrų, kurias atlieka įmonės specialistų grupės (komisijos), vadovaujamos tos įmonės statinių priežiūros ir eksploatacijos vadovo. Įmonės ir organizacijos neturinčios atestuotų darbuotojų vykdyti dūmtraukių apžiūras, samdo specialistus arba įmones, turinčias teisę vykdyti šiuos darbus.

Neeilinės apžiūros

Neeilinės dūmtraukio, kamino apžiūros atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.), pagal RSN 148-92* 6 priedo C priedą „Dūmtraukių techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų periodiškumas“. Apžiūras atlieka specialistų komisijos, skiriamos įmonės administracijos įsakymu.

Įmonės ir organizacijos neturinčios atestuotų darbuotojų vykdyti dūmtraukių apžiūras, kviečiasi specialistus arba įmones, turinčias teisę vykdyti šiuos darbus.

Specialiosios apžiūros

Specialiosios dūmtraukių apžiūros atliekamos:

  • Atsiradus dūmtraukio kamieno pažeidimams (betono ar plytų mūro suirimai ir ištrupėjimai, horizontalūs arba vertikalūs kamieno plyšiai, apsauginio betono sluoksnio išsipūtimai arba ištrupėjimai);
  • Futeruotės išgriūvimų, skiriamųjų sienelių sugriuvimo, dūmtraukio viršaus mūro pažeidimų, kitų laikančiųjų elementų pažeidimų atvejais;
  • Atsiradus viršnorminiam dūmtraukio vertikaliosios ašies nukrypimui, suirus dūmtraukio kamieno drėgmės ir garo izoliaciniam sluoksniui arba futeruotės garo apsaugai;
  • Įmirkus arba apledėjus dūmtraukio kamienui;
  • Pastebėjus mūro paviršiaus cheminės korozijos sukeltus suirimus;
  • Aptikus stambiaporio betono arba nepakankamą kiekį cemento akmens turinčio betono ruožus;
  • Aptikus kitus dūmtraukio kamieno defektus arba pažeidimus bei normalaus dūmtraukio darbo režimo sutrikimus, kurie gali sutrumpinti jo eksploatacijos laiką;
  • Pastebėjus metalinio dūmtraukio kamieno arba jo sekcijų pažeidimus, kondensato kiekio padidėjimą ir kamieno korozijos intensyvėjimą, taip pat pažeidimus kurių atsiradimo priežastys aptarnaujančiam personalui nėra žinomos ir dėl kurių gali susidaryti avarinė situacija arba sutrumpėti dūmtraukio tarnavimo laikas.

Specialiąsias kaminų apžiūras vykdo atestuoti inžinieriai arba ekspertai, turintys teisę vykdyti šiuos darbus. Mėginiai tiriami laboratorijose.

TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARUOŠIMAS

Išvados / rekomendacijos

Atsižvelgiant į dūmtraukių (kaminų) apžiūrų rezultatus, daromos išvados apie jų remonto reikalingumą ir remonto darbų apimtis. Siūlome technologinius sprendinius būtinus prailginti dūmtraukių eksploatacijos trukmę.

Techniniai pasai

Mūsų įmonės kvalifikuoti specialistai ruošia kaminų pasus.

Dūmtraukio (kamino) techninis pasas, dūmtraukio (kamino) naudojimo ir priežiūros žurnalas yra įmonės griežtos apskaitos dokumentai. Duomenys apie dūmtraukį ir jo konstrukcijas, apžiūrų ir inžinerinių tyrimų vykdymą, avarijas ir dūmtraukio pažeidimus bei žinios apie atliktus dūmtraukio remontus, rekonstrukcijas ir modernizacijas kaupiami dūmtraukio pase, o apie jų eksploatacijos sąlygas ir faktinius režimus – dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnale.

REMONTAS

Mūsų įmonė naudoja naujausias medžiagas ir technologijas dūmtraukių remontui: hidrofobinius skiedinius mūro bei betono irimui sustabdyti, spec. medžiagas futeruotės apsaugai nuo cheminės korozijos, drėgmės, rūgščių, šarmų ir aukštos temperatūros, taip pat medžiagas metalo konstrukcijų, betono ir mūro apsaugai nuo irimo, išmetamųjų dūmų bei pavojingo aplinkos poveikio.

Metaliniai dūmtraukiai

Atliekame metalinių dūmtraukių, paprastai tariant kaminų, rekonstrukciją – remontą. Suvirinimo darbai, antikorozinis padengimas įvairiomis dangomis: epoksidas-poliuretanas, stiklo pluoštas, anglies pluoštas, įvairios dervos (apsaugai nuo rūgščių, šarmų, kt.), hidroizoliacinės dangos. Įrengiame naujai lipynes, lipynių aptvėrimus, apžvalgos aikšteles mobilaus ryšio operatoriams, signalinį apšvietimą, sutvirtiname konstrukcijas. Pervaržome esamas atotampas, atstatome dūmtraukį į geometrinę ašį, naudoti nebetinkamas dalis keičiame naujomis, nerūdijančio plieno, taip pat atliekame visus darbus susijusius su dūmtraukio eksploatacija.

Mūriniai dūmtraukiai

Atliekame paprastąjį bei kapitalinį kaminų remontą. Mūrijame, torkretuojame futeruotę ir kamieną, įrengiame futeruotės hidroizoliaciją. Projektuojame, gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, atliekame metalinių konstrukcijų remontą. Atliksime bet kokias reikalingas paslaugas, kad saugiai bei prailgintai eksploatuoti kaminą, o taip pat sumažinti ardančiųjų klimatinių (drėgmės, lietaus, vėjo, žaibo, saulės radiacijos ), mechaninių (smūgių, vibracijų) ir eksploatacinių (išmetamų dūmų temperatūros svyravimų, dujų mišinių sprogimų, kondensatų ) faktorių poveikių įtaką dūmtraukiui ir jo konstrukcijoms.

Gelžbetoniniai dūmtraukiai

Atliekame paprastąjį bei kapitalinį remontą. Stipriname konstruktyvą betono remontinėmis medžiagomis skirtomis konstrukciniam remontui pagal LST EN 1504 reikalavimus. Torkretuojame futeruotę ir kamieną, įrengiame futeruotės hidroizoliaciją. Projektuojame, gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, atliekame metalinių konstrukcijų remontą.

STATYBA IR REKONSTRUKCIJA

Metaliniai dūmtraukiai

Gaminame ir montuojame įvairaus aukščio ir skersmens metalinius pristatomus ir save laikančius dūmtraukius iš juodo arba nerūdijančio plieno (AISI 316; KORTEN ir kt.). Įrengiame naujus pamatus. Dūmtraukiai gali būti įrengiami apšiltini su įdėklais iš anglies pluošto, įdėklais iš stiklo pluošto.

Mūriniai dūmtraukiai

Atliekame dūmtraukio modernizavimą pagerinat jo savybes (padidinant dūmų greitį ir temperatūrą, įrengiant hidroizoliacines apsaugines dangas). Mažinamas aukštingumas, atliekami konstruktyvo stiprinimo darbai.

Vidinėje dalyje – futeruotėje demontuojame esamą futeruotę ir įrengiame naują, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, išmetamų dūmų temperatūrą, kitus klimatinius, mechaninius, bei eksploatacinius faktorius galinčius įtakoti dūmtraukio konstrukcijas, projektuojame, gaminame ir įrengiame naują futeruotę. Medžiagos parenkamos atsižvelgiant į numatomą eksploatacijos laiką. Pamatai injektuojami hidroizoliacinėmis medžiagomis sustabdant drėgmės skverbimąsi į kamieną.

Gelžbetoniniai dūmtraukiai

Atliekame dūmtraukio modernizavimą pagerinat jo savybes (padidinant dūmų greitį ir temperatūrą, įrengiant hidroizoliacines apsaugines dangas). Mažinamas aukštingumas, atliekami konstruktyvo stiprinimo darbai.

Vidinėje dalyje – futeruotėje demontuojame esamą futeruotę ir įrengiame naują, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, išmetamų dūmų temperatūrą, kitus klimatinius, mechaninius bei eksploatacinius faktorius. Šie gali daryti įtaką dūmtraukio konstrukcijai, todėl projektuojame, gaminame ir įrengiame naują futeruotę. Medžiagos parenkamos atsižvelgiant į numatomą eksploatacijos laiką. Pamatai injektuojami hidroizoliacinėmis medžiagomis sustabdant drėgmės skverbimąsi į kamieną, o armatūros korozijos atsiradimą išvengiame dengiant inhibitoriais.

KAMINŲ ĮDĖKLAI

Montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, mūro, HADEK technologija.

METALINĖS KONSTRUKCIJOS

Pervaržomi, naujai keičiami suveržiamieji žiedai, lipynės, aptvėrimai. Nebetinkamos ir pavojingos konstrukcijos keičiamos naujomis, demontuojamos ir naujai įrengiamos. Visos metalinės konstrukcijos dengiamos antikorozine danga.

DEMONTAVIMAS

Demontuojame dūmtraukius mechaniniu ir rankiniu būdu naudojant ypatingas saugos priemones (aptvėrimai tinklu, papildomos aikštelės, kt.), išardome pamatus bei atstatome veją. Taip pat utilizuojame ir pristatome atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones.

ŽAIBOSAUGA

Demontuojame pažeistas, sukorodavusias, savo funkcijų nebeatliekančias žaibo apsaugos sistemas, įrengiame naujai žaibolaidžius pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus. Atliekame įžeminimo, pereinamų jungčių ir izoliacijos varžų matavimus.

SIGNALINIS APŠVIETIMAS

Suprojektuojame ir įrengiame signalinį apšvietimą pagal civilinio oro laivyno reikalavimus. Prižiūrime esamus signalinius šviestuvus, keičiame šviestuvus, gaubtus.

KOLEKTYVINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

Bėginės vedlinės

Įrengiame vertikalias bėgines vedlines aukštybiniams statiniams (kaminams, dūmtraukiams), taip sumažindami pavojų aukštyje dirbantiems darbuotojams ar statinį prižiūrintiems asmenims, atliekame kasmetinę vedlinių apžiūrą, sutvarkome techninę dokumentaciją.

Lyninės vedlinės

Įrengiame vertikalias ir horizontalias lynines vedlines aukštybiniams statiniams, atliekame kasmetinę vedlinių apžiūrą, sutvarkome techninę dokumentaciją.