Mūriniai dūmtraukiai

Siekiant saugiai eksploatuoti, bei sumažinti ardančiųjų klimatinių (drėgmės, lietaus, vėjo, žaibo, saulės radiacijos ), mechaninių (smūgių, vibracijų) ir eksploatacinių (išmetamų dūmų temperatūros svyravimų, dujų mišinių sprogimų, kondensatų ) faktorių poveikių įtaką dūmtraukiui ir jo konstrukcijoms, o taip pat prailginti jų saugaus eksploatavimo laiką, atliekame:

 

Remontas

Atliekame paprastąjį bei kapitalinį kaminų remontą. Mūrijame, torkretuojame futeruotę ir kamieną, įrengiame futeruotės hidroizoliaciją. Projektuojame, gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, atliekame metalinių konstrukcijų remontą. Keičiame bei remontuojame signalinių šviestuvų ir apžvalgos aikšteles, žaibosaugos įrenginius, signalinį apšvietimą, taip pat atliekame visus darbus susijusius su dūmtraukio eksploatacija.

 

Rekonstrukcija

Dūmtraukio moderzinavimas pagerinat jo savybes. Atliekami darbai: Vidinėje dalyje – futeruotės atmūrijimas naujomis karščiui atspariomis plytomis, borosilikatinėmis plytelėmis. Gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto. Išorinėje dalyje – atstatome suirusį mūrą naujomis plytomis, remontiniais skiediniais, kitomis spec. dangomis. Ūlų, dūmtakių demontavimas, remontas, nauja statyba. Pamatų remontas, sustiprinimas.

 

Įdėklai

Montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, spec. remontinių skiedinių.

 

Metalinės konstrukcijos

Pervaržomi, naujai keičiami suveržiamieji žiedai, lipynės, aptvėrimai. Nebetinkamos ir pavojingos konstrukcijos keičiamos naujomis, demontuojamos ir naujai įrengiamos aikštelės, lipynės, lipynių aptvėrimai. Visos metalinės konstrukcijos dengiamos antikorozine danga.

 

Griovimas

Demontuojame dūmtraukius mechaniniu būdu, bei rankiniu būdu naudojant ypatingas saugos priemones (aptvėrimai tinklu, papildomos aikštelės, kt), išardome pamatus, atstatome veją. Utilizuojame ir pristatome atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones.