Socialinė įmonės veikla

„Aukstata“ įmonės veikla ir metodai yra paremti visuomeninės naudos pagrindu. Tikime, jog socialinė pareiga turėtų būti įtraukta į kiekvienos atsakingos įmonės vertybes ir tikslus. Mes matome visapusiškos bendruomeninės asmenų integracijos naudą, todėl, būdami socialine įmone, savo kasdiene veikla siekiame mažinti socialinę atskirtį.

Šiandien, bent 50% mūsų įdarbintų komandos narių yra priklausantys tikslinėms neįgaliųjų asmenų grupėms, kurioms nustatytas 30-40% arba 45-55% darbingumo lygis. Reguliariai sudarome integracijos planus, siekdami įvertinti šių darbuotojų poreikius bei perspektyvas ir sudaryti prieigą prie socialinių įgūdžių lavinimo bei kvalifikacijos kėlimo priemonių. Numatome įdarbinti bent vieną naują tikslinei asmenų grupei priklausantį darbuotoją kiekvienais metais ir toliau reguliariai taikyti socialinės integracijos priemones šiems asmenims.

„Aukstata“ siekia skatinti darbuotojų su negalia įtraukimą į darbo rinką, tenkinti jų specialiuosius poreikius, užtikrinti užimtumą, ugdymą ir lygias galimybes visuomeniniame gyvenime. Įmonė bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir pasitelkia savais bei valstybės suteikiamais ištekliais tam, kad įgyvendintume šią viziją.