Žaibosauga, signalinis apšvietimas

Žaibosauga

Demontuojame pažeistas, sukorodavusias, savo funkcijų nebeatliekančias žaibo apsaugos sistemas, įrengiame naujai žaibolaidžius pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus.

Atliekame įžeminimo, pereinamų jungčių ir izoliacijos varžų matavimus.

 

Signalinis apšvietimas

Suprojektuojame ir įrengiame signalinį apšvietimą pagal civilinio oro laivyno reikalavimus Prižiūrime esamus signalinius šviestuvus, keičiame lempas, gaubtus.