Gelžbetoniniai dūmtraukiai

Remontas

Atliekame paprastąjį bei kapitalinį remontą. Stipriname konstruktyvą betono remontinėmis medžiagomis skirtomis konstrukciniam remontui pagal LST EN 1504 reikalavimus. Torkretuojame futeruotę ir kamieną, įrengiame futeruotės hidroizoliaciją. Projektuojame, gaminame ir montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, atliekame metalinių konstrukcijų remontą. Keičiame bei remontuojame signalinių šviestuvų ir apžvalgos aikšteles, žaibosaugos įrenginius, signalinį apšvietimą, taip pat atliekame visus darbus susijusius su dūmtraukio eksploatacija.

 

Rekonstrukcija

Atliekame dūmtraukio modernizavimą pagerinat jo savybes (padidinant dūmų greitį ir temperatūrą, įrengiant hidroizoliacines apsaugines dangas). Mažinamas aukštingumas, atliekami konstruktyvo stiprinimo darbai.

Vidinėje dalyje – futeruotėje demontuojame esamą futeruotę ir įrengiame naują, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, išmetamų dūmų temperatūrą, kitus klimatinius, mechaninius, bei eksploatacinius faktorius galinčius įtakoti dūmtraukio konstrukcijas, projektuojame, gaminame ir įrengiame naują futeruotę. Medžiagos parenkamos atsižvelgiant į numatomą eksploatacijos laiką. Pamatai injektuojami hidroizoliacinėmis medžiagomis sustabdant drėgmės skverbimąsi į kamieną. Armatūros korozijos sustabdymas dengiant inhibitoriais.

 

Įdėklai

Montuojame įdėklus iš nerūdijančio plieno, stiklo pluošto, anglies pluošto, spec. remontinių skiedinių.

 

Metalinės konstrukcijos

Pervaržomi, naujai keičiami suveržiamieji žiedai, lipynės, aptvėrimai. Nebetinkamos ir pavojingos konstrukcijos keičiamos naujomis, demontuojamos ir naujai įrengiamos aikštelės, lipynės, lipynių aptvėrimai. Visos metalinės konstrukcijos dengiamos antikorozine danga.

 

Demontavimas

Demontuojame dūmtraukius mechaniniu būdu, bei rankiniu būdu naudojant ypatingas saugos priemones (aptvėrimai tinklu, papildomos aikštelės, kt), išardome pamatus, atstatome veją. Utilizuojame ir pristatome atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones.