Dūmtraukių apžiūros

Sezoninės apžiūros:

Sezoninės dūmtraukių, kitaip vadinamų kaminų, apžiūros atliekamos prisitaikant prie visos įmonės statinių sezoninių apžiūrų, kurias atlieka įmonės specialistų grupės (komisijos), vadovaujamos tos įmonės statinių priežiūros ir eksploatacijos vadovo. Įmonės ir organizacijos neturinčios atestuotų darbuotojų vykdyti dūmtraukių apžiūras, kviečiasi specialistus arba įmones, turinčias teisę vykdyti šiuos darbus.

 

Neeilinės apžiūros:

Neeilinės dūmtraukio, kamino apžiūros atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo ir pan.), pagal RSN 148-92* 6 priedo C priedą “Dūmtraukių techninės būklės stebėjimų ir apžiūrų periodiškumas”. Jas atlieka specialistų komisijos, skiriamos įmonės administracijos įsakymu. Įmonės ir organizacijos neturinčios atestuotų darbuotojų vykdyti dūmtraukių apžiūras, kviečiasi specialistus arba įmones, turinčias teisę vykdyti šiuos darbus.

 

Specialiosios apžiūros:

Specialiosios dūmtraukių apžiūros atliekamos atsiradus dūmtraukio kamieno pažeidimams (betono ar plytų mūro suirimai ir ištrupėjimai, horizontalūs arba vertikalūs kamieno plyšiai apsauginio betono sluoksnio išsipūtimai arba ištrupėjimai); futeruotės išgriūvimų, skiriamųjų sienelių sugriuvimo, dūmtraukio viršaus mūro pažeidimų, kitų laikančiųjų elementų pažeidimų atvejais;

Atsiradus viršnorminiam dūmtraukio vertikaliosios ašies nukrypimui, suirus dūmtraukio kamieno drėgmės ir garo izoliaciniam sluoksniui arba futeruotės garo apsaugai;

Įmirkus arba apledėjus dūmtraukio kamienui; pastebėjus mūro paviršiaus cheminės korozijos sukeltus suirimus; aptikus stambiaporio betono arba nepakankamą kiekį cemento akmens turinčio betono ruožus; aptikus kitus dūmtraukio kamieno defektus arba pažeidimus bei normalaus dūmtraukio darbo režimo sutrikimus, kurie gali sutrumpinti jo eksploatacijos laiką; pastebėjus metalinio dūmtraukio kamieno arba jo sekcijų pažeidimus, kondensato kiekio padidėjimą ir kamieno korozijos intensyvėjimą, taip pat pažeidimus kurių atsiradimo priežastys aptarnaujančiam personalui nėra žinomos ir dėl kurių gali susidaryti avarinė situacija arba sutrumpėti dūmtraukio tarnavimo laikas.

Specialiąsias kaminų apžiūras vykdo atestuoti inžineriai arba ekspertai, turintys teisę vykdyti šiuos darbus. Mėginiai tiriami laboratorijose.