AB Orlen Lietuva

LK-2 g/b dūmtraukio H-180 m remonto darbai 2012 m. kapitalinio remonto metu.

Prieš remontą

Po remonto